Önemli Anket Çalışması

Derneğimiz Sağlık Komitesi yapılacak çalışmaların ihtiyaçlara daha iyi hizmet verebilmesi ve hazırlanacak projelerin verimliliğin yüksek olması adına demografik ve sağlık bilgilerini içeren bir anket hazırladı.
Hazırlanan bu anket Hukuk Komitemizce uygun bulunmuş ve Yönetim Kurulumuzca kabul görmüş olup, ad soyadı, TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta gibi bilgiler istenmemektedir.
Katılımın geniş bir tabana yayılması ve hızlı bir şekilde geri bildirim almamız için sizlerin yardımları çok önemli. İhtiyaçları belirlemek ve daha iyi örgütlenebilmek adına anketi doldurmanızı ve tanıdığınız meslektaşlarımıza iletmenizi rica ediyoruz.
Saygılarımızla,

Anketi doldurmak için lütfen tıklayınız.

Teşekkür ederiz.