YÖNETİM KURULU

~ TÜBAD YÖNETİM KURULU ~

ONURSAL BAŞKAN 

Önder Seden

BAŞKAN

Çetin Yılmaz

BAŞKAN  VEKİLİ

Murat Özyer

GENEL SEKRETER

Derya Aydıner

SAYMAN

Necati Güler

ÜYELER

Aydın Örs

Cem Akdağ

Hakan Yavuz

Ergin Ataman

Orhun Ene

Ufuk Sarıca

Ekrem Memnun

Ertuğrul Erdoğan

Gencer Baytimur

GENEL KOORDİNATÖR

Şükrü Yaravlı

OFİS YÖNETİCİSİ

Zeynep Demiray

~ DENETLEME KURULU ~

ASİL ÜYELER

Fatih Gezer
Menderes Gümüşdal
Ertuğrul Bölükbaşı

YEDEK ÜYELER

Burak Bıyıktay
Polat Kaya
Vedat Erman

~ DİSİPLİN KURULU ~

Zafer Kalaycıoğlu

Mahmut Güngör

Metin Ağırbaşoğlu