Dayton Flyers – Geçiş Oyunu

Dayton Flyers – Transition Flip Flare (Geçiş oyunu)

1 2 ye gider DHO (Dribble Handoff) , 2 topu alır ve 1 in geldiği yere top sürer. Bu arada 5 diğer alçak posta hareketlenir aynı anda 1 ters kornere kat eder. 3 ve 4 yer değiştirir ve 2 pası 4 e verir.

Ardından 5 dirsekte perdeleme hazırlar. 2 perdelemeyi kullanır ancak flare kat ederek kanata açılır. 4 2 yi besler.