Spain Pick And Roll

4 ve 3 alan yaratmak için köşelere yerleşir. 5 dirseğe ve 2 3 ün tarafındaki alçak postta başlar. 5 1 e yani toplu oyuncuya perdelemeye gelir. 1 bunu kullanarak atak eder. 5 devrilirken 2 in perdelemesini kullanır ve pota altına kat eder.

1 opsiyon olarak potaya atağını, 5 in potaya katına pası ve 2 nin 5 e yaptığı perdeleme sonrası yaptığı dışarı çözülmesini değerlendirir.