Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nin 2018-2019-2020-2021 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 27.11.2021 tarihinde saat 09:30’da, Sinan Erdem Spor Salonu/Ataköy adresinde, aşağıdak gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 05.12.2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan Kurulu seçimi ve divana Genel Kurul adına toplantı zaptının imzalanması hususunda karar,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, ayrı ayrı ibrası hakkında karar,
4- Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü hakkında karar,
5- Dernek tüzük tadili hakkında karar,
6- Dernek üye aidatlarının belirlenmesi hakkında karar,
7- Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi hakkında karar,
8- Dilekler ve kapanış

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.