Genel Kurul’a İstanbul dışından katılım

Dün gerçekleşen derneğimiz Olağan Genel Kurulu’na İstanbul dışından katılan üyelerimiz de mevcuttu.

Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ gibi farklı illerden üyelerimiz Genel Kurul’a katılarak oy kullandılar.

10 Aralık 2023 Pazar günü saat 10:00’da başlayan Genel Kurula Derya Aydıner Divan Başkanlığı yaptı.

Olağan Genel Kurul aşağıdaki akış takip edilerek gerçekleşti:

  1. Açılış ve saygı duruşunun ardından,
  2. Divan kurulu seçimi yapıldı. ve divana genel kurul adına toplantı zaptının imzalanması hususunda karar alındı.
  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu Genel Koordinatör Şükrü Yaravlı tarafından, denetleme kurulu faaliyet raporu da Fatih Emre Gezer tarafından okundu. Görüşülmesinin ardından ayrı ayrı ibrası gerçekleşti.
  4. Dernek tahmini bütçesinin görüşüldü ve oylama sonucu kabulü hakkında karar verildi.
  5. Dernek yönetim kurulu,  denetleme kurulu ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılarak Genel Kurul sonladı. 
  6. Dilekler ve kapanış

Güncel Yönetim Kurulu listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.