Kültürlerarası İletişimde İDİ-Modeli

Sami İnal’ın Aydın Örs yöntemi ve İDİ-İletişim modeli isimli eserinin ardından yine araştırma-inceleme türündeki Kültürlerarası İletişimde İDİ-Modeli adlı eseri yayınlandı.

Hollanda’da yaşayan emekli basketbolcu ve antrenör Sami İnal’ın bu eserinin alt başlığı İkili Konuşmaların Kuram ve Pratiği.

Kültürel antropolojik yaklaşımlara ilgi duyan meslektaşlarımız için aynı zamanda Kültürel Antropolog ve Ziraat Mühendisi olan İnal’ın bu eserinin tanıtım bülteninde yer alan arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Sami İnal’ın Hollanda’da kendi geliştirip uyguladığı Kültürlerarası iletişimde İDİ-modeli, üç temel öğeden oluşuyor

–  İnsanlar,

–  Değişkenler: bilgi, beceri ve davranış,

–  İlişkiler.

Modelin sunumuna, tehlike oluşturduğunu düşündüğü, kültüre odaklı işlevselcilik yaklaşımı ile başlıyor. Farklı altkültür ve kökenden insanlar arasındaki etkileşimi, kendine özgü kavram ve örnekler ile açıklıyor. Araştırmacılar için yöntemsel, yüz yüze konuşanlar için pratiksel yönergeler sunuyor. Kültürlerarası iletişim modeli konusunda, Türkçe yazılmış orijinal metin yokluğunda övgüyü hak ettiği kanısındayız

Bilinmelidir ki bu kitapta, yazarın Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor adlı kitabındaki örnekler kullanılıyor! İkili konuşmalara ilgi duyanların, üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin, bu kültürel antropolojik yaklaşımı başka yaklaşımlarla kıyaslamalarında yarar var.

Yazar, kitabın satışından elde edeceği geliri, çocuk ve gençlerin eğitimini destekleyen bir derneğe bağışlıyor.