Hayri Solmaz (Mart 2004)

 • Tabii ki her antrenör öğretebildiğinden daha çoğunu bilir. Altyapı oyuncularına basketbolü öğretebilmek için en önemli ilkelerden üçü; basitlik, süreklilik ve tekrar’dır. İngilizce bir terim der ki; “KISS (keep it simple stupid); yaptığın işi aptalların bile anlayacağı kadar basit yap…” Bir altyapı antrenörü bu ilkeyi mutlaka benimsemelidir.
 • Atletik beceri geliştirme işinde en önemli etmenlerden biri hiç vazgeçmemektir. Bir altyapı koçunun temel görevi, sorumluluğu altındaki oyuncuları en iyi düzeye çıkarmaya çalışmaktır. Bu sadece teknik çalışmayla değil, antrene edilen oyuncuyla oluşturulacak sevgi ve saygı ilişkisi ve antrene edilen oyuncuların başarılı olduklarını görme isteğiyle de ilgilidir.
 • Oyuncularını dinlemelidir.
 • Oyuncularıyla “dost olmamalıdır”, onlara “dostça” davranabilmelidir.
 • Onlara ek ilgi göstermelidir.                                                                                                                
 • Oyuncularından ne beklediğini açıkça aktarmalı ve anlatmalıdır.
 • Onlara basketbolü öğretmek için hevesli ve sabırlı olmalıdır.
 • İyi davranışları teşvik etmeli, kabul edilemez davranış biçimlerini engellemelidir.
 • Oyuncularıyla arasındaki güven ortamını oluşturmalıdır.
 • Esnek ve yeni fikirlere açık olabilmelidir.
 • Oyuncularıyla aynı duyguları (coşkuyu, üzüntüyü, vb.) paylaşabilmelidir.
 • Oyuncularını en iyilerini yapabilmeleri yolunda motive edebilmek için bol ve çeşitli yöntemler uygulamalıdır.
 • Oyuncularına hazırlıklı ve donanımlı olduğunu hissettirmeli ve bunu güvenle yapmalı; çünkü çoğunlukla oyuncular ne kadar bildiğinizi değil, bunu ne kadar uygulayabildiğinizi daha çok hatırlarlar.
 • İyi hazırlanmalı ve sürekli öğrenmeli, “ben oldum” dememeli, kendini  ve ekibindekileri geliştirmek ve ilerletmek için vakit ve çaba harcamalıdır. Bilgiye ulaşmada “aç” olmalıdır.
 • Literatürü ve Internet ortamındaki basketbolü takip etmeli, ileride üstyapıda çalışmak istiyorsa, olmazsa olmaz koşullardan biri olan İngilizce konuşma ve yazmayı en azından temel düzeyde bilmeli ya da öğrenmelidir.
 • Tüm çalışmalarını, antrenman programlarını, istatistikleri, edindiği teknik – taktik bilgileri dokümante etmeli, dönem dönem gözden geçirmeli ve dersler çıkarmalıdır. Ne çalışacağını planlamalı, planladığını yapmalı, tespit ettiği dönem sonlarında geri besleme yaparak planlananlarla uygulananlar arasındaki farklılıkları ve eksiklikleri tespit etmeli, yeni planını bu veriler ışığında yapmalıdır. Yapacağını planlamalı, planladığını yapmalıdır.
 • Değerlendirme ve kararlarında objektif olmalı, uygun modeller ve bu modellere uygun davranış biçimleri geliştirmeli (ör; antrenmana zamanında gelinmesi, düdükten sonra çembere top atmayıp hemen koşup toplanılması, bir kıyafet zorunluluğu varsa bunun uygulanmasına dikkat edilmesi, vb.) ve oyuncularının bunlara uymasını sağlamalıdır.
 • Takımı içinde liderlik fonksiyonunu üstlenebilecek oyuncuyu doğru tesbit edip, gerekli, doğru ve dozunda yetki delegasyonunu vermelidir.
 • Uzun saatler boyunca sonsuz bir enerjiyle çalışabilmelidir.
 • Tolerans ile disiplin arasında oluşan ince çizgiyi iyi ayarlayabilmeli, bu iki faktörü birbiriyle iyi kaynaştırabilmelidir.
 • Ayakları yere basmalıdır. Yaratıcı olmak ile gerçeklerin ayırtına varabilmek önemli bir meziyettir.
 • Hem alçak gönüllü, hem de gururlu olmalıdır.
 • Şüpheci olmalıdır. Kendisine aktarılan her bilgi, gözlemleri sonucunda oluşan her izlenim evrensel gerçeği yansıtmayabilir. Zaman içinde antrenman ve maçlardaki, basketbolle ilgili diğer ortamlardaki davranış biçimleri ve basketbol felsefesi berraklaştıkça taşlar yerine oturacaktır.
 • Hırsı aklının önüne geçmemelidir.
 • Başarısızlıklara karşı dirençli olabilmeli, başarıları da hazmedebilmelidir.
 • Rakibinin haklarını hiçbir zaman göz ardı etmemelidir.
 • Çalıştığı ortamdaki fiziki koşulları düzgün tutmalı / tutturmalıdır (ör; inik topla, yırtık fileyle, tozlu salonda idman yapmamalı, gerekirse topları şişirmeli / şişirtmeli,  fileyi tamir etmeli / ettirtmeli, tozlu salonu silmeli / sildirmelidir).
 • Altyapı antrenörünün en temel, en önemli, en vazgeçilmez görevinin, sorumluluğunda bulunan oyunculara öncelikle iyi insan olmayı öğretmek ve “fundamental” becerileri kazandırmak olduğunu bir an olsun aklından çıkarmamalıdır.

Arşiv No: Hayri Solmaz Mart 2004 – 002