Kevin Braswell – Stagger Pin Punch

2 3 ve 5 in (stagger screen) perdelemesini kullanarak sağ kanada kat eder.

Ardından 3 5 in perdelemesinden yukarı çıkar ve topu 1 den alır. 4 flash kat ile yüksek posta hamle yapar ve topu alır. Aynı anda 5 devrilerek pozisyon alır ve 4 ün pası ile çembere bitirişi yapar.

Kaynak: @futurebasketballcoach