Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

TÜRKİYE BASKETBOL ANTRÖNERLERİ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Türkiye Basketbol Antrenörleri  Derneği’nin  Olağanüstü Genel Kurul toplantısının  23.03.2024 tarihinde saat 11:00’de  Sinan Erdem Spor Salonu/Ataköy adresinde  aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlanmak üzere toplanmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. toplantının 30.03.2024  tarihinde çoğunluk aranmaksızın  aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

         GÜNDEM:

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan Kurulu seçimi ve divana genel kurul adına toplantı zaptının imzalanması hususunda karar,
  3. Dernek tüzüğünün tadili hakkında karar,
  4. Dilekler ve kapanış

Olağanüstü Genel Kurulumuza tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.