Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

05 Aralık Pazar günü TÜBAD Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Açılış ve saygı duruşunun ardından Genel Kurulu yönetmesi için Divan Başkanı olarak önerilen Dr.Derya Aydıner’in seçilmesinin ardından Bora Akbulut, Gökmen Şahin ve Ahmet Can Solmaz Divan Kuruluna seçildiler.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu faaliyet raporu okunmasından sonra, görüşülerek, ayrı ayrı ibrası hakkında karara bağlandı.

Ardından dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü karara bağlandı. Ve yine dernek tüzük tadili okunarak karara bağlandı.

Dernek üye aidatlarının belirlenmesi hakkındaki kararın okunup karara bağlanması sonrası Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylama sonucu yeni dönem dernek yönetiminde yer alan isimler şöyle:

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı             Çetin Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili   Murat Özyer

Genel Sekreter                              Derya Aydıner

Sayman                                          Necati Güler

Üye                                                  Aydın Örs

Üye                                                  Hakan Yavuz

Üye                                                  Cem Akdağ

Üye                                                  Ergin Ataman

Üye                                                  Ufuk Sarıca

Üye                                                  Orhun Ene

Üye                                                  Funda Tahmaz

Üye                                                  Özlem Şencan

Üye                                                  Fehmi Sadıkoğlu

Üye                                                  Ercüment Ülker

Üye                                                  Burak Güner

Yedek Üye                                      Hakan Demir

Yedek Üye                                      Müge Berkalp

Yedek Üye                                      Ekrem Memnun

Yedek Üye                                      Tolga Öngören

Yedek Üye                                      Ertuğrul Erdoğan

Yedek Üye                                      Ahmet Çakı

Yedek Üye                                      Hayri Solmaz

Yedek Üye                                      Selçuk Ernak

Yedek Üye                                      Mustafa Aksoy

Yedek Üye                                      Burak Sezgin

DENETLEME KURULU ASİL

Burak Bıyıktay

İrge Işık

Sedat Özyer

Menderes Gümüşdal

Fatih Emre Gezer

DENETLEME KURULU YEDEK

Polat Kaya

Demet İrtanki

Özlem Sadiç

Ozan Özdemir

Vedat Erman

DİSİPLİN KURULU

Zafer Kalaycıoğlu

Gülşah Akkaya

Mahmut Güngör

Metin Ağırbaşoğlu

Doruk Güneş