Olağan Genel Kurul

TÜRKİYE BASKETBOL ANTRÖNERLERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği’nin 2021-2023 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının  03.12.2023 tarihinde saat 10:00’da  Sinan Erdem Spor Salonu/Ataköy adresinde  aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlanmak üzere toplanmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. Toplantının 10.12.2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın  aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

         GÜNDEM:

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan kurulu seçimi ve divana genel kurul adına toplantı zaptının imzalanması hususunda karar,
  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi ayrı ayrı ibrası hakkında karar,
  4. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü hakkında karar,
  5. Dernek yönetim kurulu,  denetleme kurulu ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi hakkında karar, 
  6. Dilekler ve kapanış